सत्याग्रही नोंदणी
सत्याग्रहीचे निवेदन

शेतकऱ्यांच्या स्वातंत्र्यासाठी, शेतकरीविरोधी कायद्यांच्या बेड्या तोडण्याकरिता शांततापूर्ण सत्याग्रह करायला मी स्वेच्छेने तयार आहे.

Powered by ARForms   (Unlicensed)

2017 kisanputra andolan